Begynn å trene TaeKwonDo hos oss

januar 3, 2016 av  

Vi tar nå inn nybegynnere!

Timeplan finner du her: http://www.bntkd.no/timeplan/asane/  Her har vi timer for både barn og voksne.