Covid 19 oppdatering

november 6, 2020 av  

Bergen stenger ned breddeidrett for voksne, men barn skal fortsatt ha et tilbud!

Vi låner en sal hos Family Sports Club. Da senteret er stengt inntil videre, så må alle møte opp og vente utenfor til treningen starter. Gruppen blir låst inn samlet 5 minutter før trening starter, og låst ut igjen når trening er ferdig. Foreldre kan dessverre IKKE vente inne mens trening pågår da senteret er stengt. Family Sports Club er stengt, og Bergen Nord TaeKwonDo klubb låner en sal i deres lokaler. Vi går ikke gjennom senteret, men rett inn salen vi låner.

Bergen Nord TaeKwonDo klubb har klare retningslinjer for hvordan trening gjennomføres ihht til regler fra idrettsforbundet:

  • Maks 20 på hver trening
  • Alle som er på trening må registreres
  • 1 meters avstand overholdes
  • Selvforsvar, sparring og andre aktiviteter som medfører kontakt blir IKKE en del av pensum inntil videre.
  • Egne rutiner for desinfisering gjennomføres før og etter trening.

Timeplan finner du her: http://www.bntkd.no/timeplan/

Kun gule timer gjennomføres, alle røde timer utgår inntil videre!