Endringer i timeplanen

mars 4, 2010 av  

Etter ønske fra medlemmene, har vi valgt å endre timeplanen fra 8. mars 2010:

–        Hans tar PowerHour om tirsdagene
–        Junior 1 flyttes til 1800-1900 torsdager. (Tidligere 17-18)
–        Junior 2 flyttes til 1900-2000 torsdager. (Tidligere 18-19)
–        Voksne torsdager 2000-2100 er for ALLE beltegrader. (Tidligere nybegynner klasse)
–        Powerhour om torsdagene utgår.

Klikk her for å se en oppdatert versjon. Det vil også bli lagt ut kopier av denne timeplanen i resepsjonen og i venteområdet.